با توجه به در پیش گرفتن سیاست ساخت مسکن ارزان قیمت و با کیفیت از سوی دولت، مدیران این مجموعه بر آن شدند که با توجه به نیاز روزافزون جامعه به ساخت و ساز و مصالح مرغوب از یک طرف و کمبود محصولی با استانداردهای مطلوب جهت جایگزینی محصولات خارجی از طرف دیگر،‌ اقدام به تجهیز و یا تغییر خطوط تولید خود با صرف هزینه‌های چند صد میلیونی بنماید.امید است این تحولات که به نیت تعالی تولید و جلوگیری از واردات محصولات مشابه با قیمت بالا و یا محصولات فاقد کیفیت انجام شده با حمایت شما همکاران گرامی به نتیجه مطلوب برسد.